Centraal Planbureau: strengere regelgeving cryptovaluta nog niet nodig.

on .

Centraal Planbureau: strengere regelgeving cryptovaluta nog niet nodig.  
Het centraal planburo heeft in de 'Risicorapportage financiele markten' uitgebreid aandacht besteed aan cryptovaluta zoals Bitcoin. Wat het CPB betreft vormen cryptovaluta momenteel geen bedreiging voor de financiële stabiliteit in Nederland maar ze zien wel risico's. Ze constateren ook dat de meeste mensen momenteel hun bitcoins vasthouden en niet uitgeven. Meest interessante conclusie uit het rapport vind ik dat er volgens het CPB geen strengere regelgeving nodig is voor cryptovaluta.

De conclusies die in het rapport getrokken komen grotendeels overeen met die van Christine Lagarde van het IMF. Dus: Bitcoin is interessant maar nog geen bedreiging. Er moet echter wel gekeken worden naar de mogelijke risico's. Wat in het rapport van het IMG wel vaak terugkwam maar ontbreekt in het rapport van het CPB is de 'blockchain is beter dan Bitcoin' boodschap. Een boodschap waar ik het trouwens volstreks mee oneens ben. Zeggen dat Blockchain de toekomst is en Bitcoin niet, is wat mij betreft hetzelfde als zeggen dat rails super interessant zijn maar dat treinen geen toekomst hebben.

Evenwichtig rapport

Het is goed te zien dat overheden en instanties de 'bitcoin is alleen voor drugs' fase voorbij zijn en zich echt verdiepen in de materie. Cryptovaluta en onderliggende technologieën bieden volgens het CPB kansen voor het bestaande financiële stelsel. Het rapport bevat een hoop informatie en het CPB heeft zo te zien ook zelf onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de omloopsnelheid van Bitcoin. Zo kan je lezen dat meer dan 60% van alle Bitcoins langer dan één jaar in dezelfde handen blijft, terwijl slechts 10% maandelijks of vaker circuleert. Bitcoins worden dus momenteel meer gebruikt als investering dan als ruilmiddel maar dat is geen verrassing. Dat wil uiteraard niet zeggen dat Bitcoin niet gebruikt kan worden als betaalmiddel, kijk bijvoorbeeld maar eens in onze lijst met Bitcoin acceptanten.

omloopsnelheid bitcoin
- Volgens het rapport van het CPB is de omloopsnelheid van Bitcoin beperkt. (Bron: CPB)


Er wordt verder ook uitgebreid ingegaan op de, aan cryptovaluta, verbonden risico's zoals oplichting, vage ICO's en extreme koersschommelingen. Het risico voor de financiele stabiliteit wordt ook benoemd. In een scenario waarin institutionele partijen zich gaan blootstellen aan cryptovaluta kunnen grote koersschommelingen grote problemen veroorzaken. Ze geven echter wel aan dat de kans daarop nu nog klein is.

Er is in het rapport ook een goede uitleg over de werking van cryptovaluta en blockchain te vinden en er worden ook een aantal toekomst-scenario's gepresenteerd. Het Rapport stelt echter wel dat het uitvoeren van een Bitcoin transactie 10 minuten duurt wat niet klopt. Een Bitcoin transactie is direct maar het vastleggen van de transactie in de Blockchain duurt inderdaad ongeveer 10 minuten. Een detail misschien maar toch belangrijk om te noemen.

Verdere regelgeving niet nodig

Er wordt, zoals te verwachten, in het rapport ook flink wat aandacht besteed aan regulering. Een opmerkelijke conclusie daarbij is dat er, volgens het CPB, nu geen nieuwe regelgeving nodig is voor cryptovaluta. Zo zijn er momenteel al een hoop reguleringen van kracht. Zo heeft meer dan 63% van de onderzochte landen al regulering ingevoerd en zijn deze voornamelijk positief. Ook hebben veel partijen al zelf vrijwillig regels ingevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de bedrijven die aangesloten zijn bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland al langere tijd bezig met zelfregulering en bestrijden van fraude.

Naast de bestaande regels en zelfregulering is het voornamelijk ook gewoon lastig om iets als Bitcoin te reguleren en dat geeft het rapport ook toe. Regulering heeft vaak het effect dat bedrijven/dienstverleners zich verplaatsen naar een ander land of jurisdictie. Daarnaast zijn er ook altijd landen die in de regulering van andere landen juist een kans voor zichzelf zien. Zo maakten wij laatst bijvoorbeeld melding van het feit dat de grootste cryptocurrency exchange Binance zijn heil gaat zoeken in Malta waar cryptocurrency-vriendelijke regelgeving wordt geintroduceerd.

Cryptovaluta zijn volgens het CPB ook moeilijk te reguleren omdat regulering bijna altijd is gericht op centrale partijen. Bij Bitcoin echter is het door het decentrale en peer-to-peer karakter lastig te bepalen waar restrictie moeten worden ingevoerd. Partijen zoals exchanges en wisselkantoren worden wel genoemd als aangrijpingspunt waar regulering momenteel effectief kan zijn.

En last but not least wordt opgemerkt dat verdere regulering op dit moment niet nodig is omdat Bitcoin en andere cryptovaluta simpelweg niet groot genoeg zijn om een reëel gevaar te vormen voor de bestaande financiele wereld. De totale marktwaarde van alle cryptovaluta komt momenteel overeen met ongeveer 0,4% van de aandelenmarkt en 0,9% van al het geld dat in omloop is.

De waarde van Bitcoin in perspectief
- De grootte van crypto in perspectief, de data is wel wat verouderd. (Bron: Marketwatch.com)

Onder toezicht laten groeien:

Cryptovaluta reguleren is lastig, wordt al geprobeerd, is vaak niet effectief, en niet nodig omdat de waarde relatief beperkt is. En last but not least geeft het rapport toe: te strenge regulering kan mogelijke kansrijke innovatie afremmen. Helemaal mee eens. Het lijkt er dus op dat de CPB de voorkeur geeft aan de tactiek van 'laten groeien maar in de gaten houden'. Je kan je natuurlijk wel afvragen of, als ze eenmaal in willen grijpen, ze dan al niet te laat zijn.

Je kan het rapport hier vinden.

Gepost door Roland - Disclaimer.

Volg Bitcoinspot op Twitter en Facebook om op de hoogte te blijven
van het belangrijkste nieuws over Bitcoin.

Tags: regulering, cpb

Add comment


Security code
Refresh