Hoe veilig is bitcoin ?

De veiligheid van bitcoin zit goed doordacht in elkaar en is gebaseerd op digitale-handtekeningen, bijhouden van alle ooit gedane transacties, encryptie en de samengestelde rekenkracht van alle aangesloten bitcoin-computers ("nodes" genoemd).
De zwakke plek van bitcoin is momenteel niet het ontwerp van bitcoin zelf maar de locaties waar bitcoins opgeslagen kunnen worden (zie ook: hoe kan je bitcoins bewaren?)

- In het kort uitgelegd wordt de veiligheid van bitcoin gegarandeerd door:
1 - Het gebruik van digitale handtekeningen om de bitcoin transacties mee te verifieren. (zender en gebruiker worden op die manier geverifieerd)
2 - het bijhouden van alle gedane transacties in het bitcoin netwerk. (dubbele  en illegale transacties worden op die manier opgespoord)
3 - Het inzetten van de rekenkracht van alle aangesloten bitcoin computers. (nodes) (Alle transacties worden door alle nodes geverifieerd, om een dubbele / illegale transactie uit te voeren heb je dus een meerderheid van nodes nodig om een transactie goed te keuren. dit is praktisch onmogelijk en wordt steeds moeilijker.)

- De wat langere uitleg is als volgt:
In het bitcoin netwerk hebben de zendende en ontvangende partij een publieke en private digitale handtekening. Deze handtekeningen worden automatisch aangemaakt door de bitcoin-software bij het aanmaken van een bitcoin-adres. Je publieke handtekening is bekend voor iedereen en je private handtekening is alleen bekend bij jezelf.

Bij bijvoorbeeld het versturen van bitcoins worden de publieke handtekeningen van zender en ontvanger bijgevoegd en de private handtekening van de zender. Op deze manier creer je een unieke opdracht die alleen bij jezelf vandaan gekomen kan zijn, aangezien jij (je software in dit geval) de enige bent die de private digitale-handtekening kent.

Deze transactie wordt dan gestuurd naar alle nodes (een zogenaamde broadcast) en die kunnen dan de zender en ontvanger van de transactie verifieren aangezien de publieke handtekeningen van de zender en ontvanger publiek zijn.

Alle nodes zullen ook kijken of de bitcoins niet al een keer uitgegeven zijn. Om dit te kunnen doen heeft elke node een geschiedenis van alle ooit gedane transacties in het bitcoin netwerk. Deze geschiedenis wordt gedistribueerd volgens het peer to peer principe in zogenaamde blocks. Om de integriteit van deze blocks te garanderen , en dus te voorkomen dat er valse transacties in het systeem geplaatst worden, worden de blocks beveiligd door middel van encryptie.

Aangezien alle nodes constant bezig zijn om betalingen te verifieren zal je een meerderheid van nodes moeten hebben om een dubbele/illegale betaling goedgekeurd te krijgen. Je zal dus meer dan 50% van de aanwezige rekenkracht in alle aangesloten nodes moeten hebben om een illegale/dubbele transactie erdoor te drukken. Dit is nu al praktisch onmogelijk en wordt met het populairder worden van bitcoin steeds minder waarschijnlijk